Hệ thống xử lý nước thải

Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Khu Công Nghiệp Phú An Thạnh

Nhà máy xử lý nước thải tập trung có công suất giai đoạn 1 là 5.000 m3/ngày đêm (tổng công suất thiết kế là 13.212 m3/ngày đêm) do Công ty TNHH GOSHU KOHSAN (Nhật Bản) thiết kế, thi công với công nghệ tiên tiến, hoàn toàn tự động. Chất lượng nước thải sau xử lý của nhà máy đáp ứng tốt QCVN 40-MT:2011/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp).


 

Hợp tác với Công ty TNHH GOSHU KOHSAN (Nhật Bản)