Phát triển bền vững
Phú An Thạnh phát triển cùng cộng đồng
Ngoài việc chú trọng phát triển các sản phẩm khu công nghiệp là những lô đất, nhà máy xây sẵn, điện nước, viễn thông. PAT còn chú trọng phát triển các sản phẩm phục vụ cộng đồng như cây xanh, môi trường trong sạch và các dịch vụ như: phòng khám, nhà hàng, nhà trẻ…đây là những dịch vụ được hình thành trên mong muốn của PAT là được phục vụ, nâng cao đời sống của người lao động trong khu công nghiệp và dân cư trong vùng.


Phú An Thạnh phát triển đồng hành cùng việc bảo vệ môi trường xanh, sạch

PAT IP chú trọng đến việc đảm bảo các vấn đề về môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Xác định nhận thức về môi trường và các giải pháp thân thiện với môi trường là phần tất yếu góp phần gìn giữ môi trường tự nhiên và nâng cao mức độ hấp dẫn thu hút đầu tư. PAT IP chủ động đầu tư vào hệ thống cấp nước, xử lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải công nghiệp nhằm đảm bảo môi trường sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường và trách nhiệm với xã hội.

        
Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose